Rotterdam Gids
Image default
Woning en Tuin

Paniekaanvallen ‘s nachts

Ongeveer 6 miljoen Amerikanen hebben last van paniekaanvallen. Van deze 6 miljoen hebben ongeveer 50% aangegeven dat ze ook ’s nachts last hebben van paniekaanvallen. Veel patiënten zijn daarover verwonderd omdat ze oorspronkelijk dachten dat er tijdens de dag meer zaken zijn die een paniekaanval kunnen uitlokken dan ’s nachts. In dit artikel zullen de redenen voor het bestaan van paniekaanvallen ’s nachts aan bod komen evenals hoe men ze kan vermijden.

De redenen voor paniekaanvallen ’s nachts kan duidelijk verschillen van persoon tot persoon. Een normale reden voor paniekaanvallen zou het controleverlies kunnen zijn. Veel mensen die ’s nachts lijden aan paniekaanvallen geloven dat men door in een staat van onbewuste slaap te verkeren men ook helemaal geen controle over zichzelf meer heeft. Ze vrezen dan ook de kwetsbaarheid in een toestand van onbewust zijn waarbij men zich niet kan verdedigen. Klaarblijkelijk is deze vrees totaal irrationeel, maar ondanks alles leeft het toch bij sommige mensen die ’s nacht problemen hebben met paniekaanvallen. Deze onlogische angst leidt soms tot echte paniekaanvallen ’s nachts.

Een andere reden voor paniekaanvallen ’s nachts is de angst te sterven in de slaap. Slachtoffers vrezen namelijk de mogelijkheid van een hartaanval of een beroerte tijdens hun slaap. Maar nogmaals, ook deze angst is tamelijk onlogisch maar toch kan ze ’s nachts angstaanvallen uitlokken.

Hoe dan ook, dromen zijn zeker geen redenen voor paniekaanvallen ’s nachts. Dromen komen enkel voor als men zich in de diepe REM – fase van de slaap bevindt en studies hebben uitgemaakt dat diegenen die nachtelijke paniekaanvallen meemaken die niet doen tijdens de REM – slaap.

De nachtelijke paniekaanvallen komen meestal naar buiten tijdens de vroege slaap – fase. Nachtmerries vormen daarentegen een heel ander verhaal. Sommige nachtelijke paniekaanvallen worden door nachtmerries veroorzaakt omdat ze voorkomen in de tweede helft van de typische slaapfase. Dat is ook de reden waarom we ze ons kunnen herinneren.

In feite bestaat er een zeker type van slaapstoornis die Pavor Nocturnus genoemd wordt en waarvan de eigenschappen zijn dat men wakker wordt en schreeuwt, een versnelde hartslag heeft, het koud zweet uitbreekt en hartkloppingen ervaart en nog andere symptomen die gelijkaardig zijn aan die van paniekaanvallen. Pavor Nocturnus komt het meest voor bij kinderen.

In hoop echt dat dit artikel ertoe heeft bijgedragen om de lezer wat wijzer te maken betreffende de oorzaken en de redenen van nachtelijke paniekaanvallen.

 

 

 

Voor meer info : https://www.depsycholoog.nl