Rotterdam Gids
Image default
Rechten

Hoe kun je je kindsdeel opeisen?

Het overlijden van een ouder is een emotioneel moment dat vroeg of laat kan plaatsvinden. In een dergelijke moeilijke periode moeten er veel zaken worden afgehandeld, en het is van groot belang om te begrijpen wat het “kindsdeel” inhoudt, hoe het kindsdeel opeisen in zijn werk gaat en hoe je het kunt berekenen.

Geldvordering op de langstlevende (stief)ouder

Het kindsdeel vertegenwoordigt het deel van de nalatenschap waarop je als kind volgens de wet of een testament recht hebt. Het kan voorkomen dat je erfdeel niet direct opeisbaar is, bijvoorbeeld in het geval van een wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling. In dergelijke situaties ben je nog steeds erfgenaam, maar krijg je de erfenis niet onmiddellijk in handen. In plaats daarvan heb je een geldvordering op de langstlevende ouder, stiefmoeder of stiefvader. Deze persoon verkrijgt alle activa uit de nalatenschap. Het tijdstip waarop je jouw kindsdeel kunt opeisen, wordt bepaald door het testament van je moeder of vader. Het berekenen van het kindsdeel omvat het verdelen van het totale huwelijkse vermogen (in het geval van een algehele gemeenschap van goederen) door de helft (waarvan de ene helft al aan de langstlevende behoort) en het resterende bedrag verdelen tussen de langstlevende en de kinderen.

Het is belangrijk te weten dat over deze vordering erfbelasting moet worden betaald, en de langstlevende partner is verantwoordelijk voor het voldoen van deze erfbelasting.

Wat is de wettelijke verdeling?

De term “wettelijke verdeling” komt ook vaak voor in erfeniskwesties. Dit is van toepassing wanneer er een langstlevende echtgenoot, geregistreerd partner en één of meerdere kinderen zijn, en er in een testament niet wordt afgeweken van de wettelijke verdeling. Bij de wettelijke verdeling moeten eventuele schulden van de erfenis worden betaald door de langstlevende persoon uit het huwelijk. Deze persoon erft eveneens alle activa. Als kind heb je recht op het kindsdeel, dat een vordering in geld is op de langstlevende (stief)ouder. Het is echter niet altijd mogelijk om je kindsdeel direct op te eisen, omdat dit wordt bepaald door het testament van je moeder of vader of door het Nederlands erfrecht als er geen testament is.

Vordering in geld

Bij het onderzoeken van erfeniskwesties zul je ook het begrip “legitieme portie” tegenkomen. Dit vertegenwoordigt het erfdeel waarop je als kind altijd recht hebt, zelfs als je bent onterfd. Het is belangrijk om te begrijpen dat de legitieme portie altijd een vordering in geld is. Als je bent onterfd, heb je dus geen recht op specifieke goederen.

Het opeisen van het kindsdeel

Het proces om je kindsdeel op te eisen kan complex zijn en is vaak niet onmiddellijk mogelijk na het overlijden van je moeder of vader. Dit komt doordat de langstlevende echtgenoot een beschermde positie heeft volgens de Nederlandse wet en zonder financiële zorgen verder moet kunnen leven. Het is begrijpelijk dat er veel vragen rijzen wanneer je te maken krijgt met kwesties met betrekking tot het kindsdeel of de legitieme portie.

Het is dan ook aan te raden om een erfrecht advocaat te raadplegen. Een dergelijke advocaat kan je begeleiden, al je vragen beantwoorden en advies geven over zaken zoals het berekenen van het kindsdeel, rente over het kindsdeel en erfbelasting over het kindsdeel.