Rotterdam Gids
Image default
Bedrijven

Verduurzaming

Tegenwoordig zijn ontzettend veel mensen bezig met het zo ecologisch verantwoord bezig zijn. Nog nooit waren mensen zo veel bezig met het milieu. Na heel veel jaar ziet de mens nu eindelijk in dat de aarde binnen een aantal decennia onbewoonbaar kan worden. Dit is ontzettend snel gegaan, vooral sinds de revoluties van het einde van de 19e eeuw en begin 20e eeuw. Met de uitvindingen van automatische machines is er een hoop vervuiling gepaard gegaan. Deze machines draaien namelijk vaak op fossiele brandstoffen die bij verbranding er van terecht komen in de lucht. Deze verbrande stoffen zijn namelijk erg schadelijk voor de dampkring die zich om de aarde bevind. Door de schaalvergroting zijn deze machines steeds meer in gebruik genomen. Tegenwoordig wordt er gestreefd naar elektrische machines, omdat elektriciteit groen op te wekken is. Echter is de periode waarin fossiele brandstoffen zijn gebruikt zo lang geweest dat er onomkeerbare schade is gedaan aan het milieu. Er worden tegenwoordig erg veel maatregelen genomen om deze schade zo veel mogelijk tegen te gaan. Vooral grote bedrijven krijgen restricties op het gebied van uitstoot en vervuiling.

Naast de grote bedrijven, is er op het gebied van consumenten ook ruimte voor verbetering. Zo is er tegenwoordig een warmtepomp, wat een alternatief is voor de traditionele cv ketel. Waar een normale cv ketel draait op gas, loopt de warmtepomp op elektriciteit. De functie van de pomp is hetzelfde als een cv ketel, alleen is de warmtepomp een stuk duurzamer en verbruikt minder dure en schadelijke grondstoffen. Er is zelfs vanuit de overheid een subsidie warmtepomp geregeld, om op deze manier meer mensen aan te sporen om op een duurzame manier het huis te gaan verwarmen. De subsidies zijn een stap in de goede richting, want het grootste obstakel bij het aanschaffen van een warmtepomp is de kosten die de pomp met zich mee brengt.

Voor meer info : https://techneco.nl/