Tactisch inkoopadvies, de fijne lijn tussen bedrijfsbeleid en sociale interactie

Wanneer voor een bepaalde leverancier wordt gekozen en wordt afgesproken onder welke voorwaarden die leverancier producten of diensten mag leveren, noemen we dat proces tactisch inkoopadvies. Diverse overwegingen kunnen dat tactisch inkoopadvies beïnvloeden. Bij de voorwaarden wordt een inkoopadvies uitgebracht dat zich richt op zaken als de prijs, maar ook de menselijke kant is hierbij belangrijk. In het verkoopadvies moet enerzijds rekening worden gehouden met het inkoopbeleid van het bedrijf, maar tegelijkertijd spelen de sociale interacties tussen inkoper en leverancier een grote rol in de relatie op de lange termijn. Sociale overwegingen die een tactisch inkoopadvies kunnen beïnvloeden zijn bijvoorbeeld politieke overwegingen of een vertrouwensband, of natuurlijk het gebrek daaraan.

Strategisch inkoopadvies als middel voor beleidsbepaling van een organisatie of bedrijf

Naast tactisch inkoopadvies bestaat er ook strategisch inkoopadvies. Daarbij gaat het niet om een proces waarbij een leverancier wordt gekozen en afspraken met die leverancier worden gemaakt, maar juist om inkoopstrategieën. Strategisch inkoopadvies richt zich op de inkoopstrategie van bedrijven ten opzichte van goederen of diensten. Dit inkoopadvies kan zich richten op de soort leveranciers die worden benaderd, maar kan bij een andere strategie, zoals kosteneffectiviteit, zich ook richt richten op bijvoorbeeld kostenbeheersing. Deze vorm van inkoopadvies kan toegepast worden in iedere markt, ongeachte het product of de dienst die wordt aangeboden. Het gaat immers om de strategie erachter, welk speerpunt wordt door een bedrijf of organisatie belangrijk gevonden. En of die strategie dan wordt toegepast in een bedrijf dat grondstoffen verkoopt of een uitzendbureau dat vooral diensten aanbiedt, maakt dan niet zoveel uit.

Inkoopadvies bij een professioneel bureau voor een financieel gezond bedrijf

Als bedrijf is het altijd verstandig een algemeen en efficiënt inkoopadvies in te winnen bij een professioneel inkoopadviesbureau. Een inkoopadviesbureau kan u adviseren bij de verschillende stappen binnen het inkoopproces. Zo kan het inkoopadvies zich richten op het inventariseren van de behoeften door bijvoorbeeld marktonderzoek uit te voeren en deze gegevens gebruiken om een inkoopstrategie te formuleren. Het inkoopadvies kan echter ook betrekking hebben op de fasen die daarna komen zoals offerteaanvragen of het beoordelen van reeds bestaande offertes. Als u gebruik wilt maken van een professioneel bureau om u van inkoopadvies te voorzien, let dan vooral op de ervaring van de medewerkers. Een ervaren bureau kan u helpen om de inkoopkosten omlaag te brengen en om het meeste uit uw investeringen halen.

Voor meer info :